header-photo

ENVIRONMENTÁLNY SERVIS

Firma RNDr. Jana Hauerová vznikla 1. apríla 2004 v Banskej Bystrici.
Moja dlhodobá prax v oblasti životného prostredia prirodzene vyústila do vzniku firmy.

Zabezpečíme pre Vás:

Aplikáciu environmentálneho práva vyplývajúcu z platnej legislatívy životného prostredia v SR.

Poradenskú a konzultačnú činnosť v oblastiach odpadového hospodárstva.

Poradenskú a konzultačnú činnosť v oblastiach vodného hospodárstva a ovzdušia.

image

Zohľadníme Vaše špecifické podmienky.

Navrhneme Vám optimálne postupy a profesionálne riešenia.