VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti vodného hospodárstva,
v zmysle platnej legislatívy vodného hospodárstva Slovenskej republiky so zabezpečením plnenia nasledovných povinností: