OVZDUŠIE

Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky so zabezpečením plnenia nasledovných povinností: