header-photo

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch
č. 79/2015 Z.z. v znení následných noviel a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov v nasledovnom rozsahu:
image
celý dokument...

ROZŠIRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV


image
celý dokument...

SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA výrobcu vyhradeného výrobku

Podľa požiadaviek klienta vykonávame i nasledovné činnosti:
image
celý dokument...

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti vodného hospodárstva, v zmysle platnej legislatívy vodného hospodárstva Slovenskej republiky so zabezpečením plnenia nasledovných povinností:
image
celý dokument...

OVZDUŠIE

Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti ovzdušie, v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky so zabezpečením plnenia nasledovných povinností: Konzultačná
a poradenská činnosť v oblasti ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky so zabezpečením plnenia nasledovných povinností:
image
celý dokument...